EMC-ERROR: Filtro errato:shpallje e konkursit = Doktoratura Aktivitetet kėrkimore Research Activities - UNIVPM
 
 
 
 
Aktivitetet kërkimore

Faqet e në këtë seksion përshkruajnë projektet kërkimore të Universitetit të cilat janë të financuara nga autoritetet kombëtare dhe rajonale dhe nga Komisioni Evropian. Ka edhe faqet per kerkimet e PhD, rezultatet e vlerësimit 2001-2003, si dhe informacione mbi aktivitetet kërkimore të kryera nga Universiteti në bashkëpunim me ndërmarrjet dhe avantazhet për kompanitë e përfshira në këto projekte.

 
 
 
 
 
 
 

Për më shumë informacione kontaktoni:

 

Tel: 071-220-2234

E-mail: servizio.ricercadottorato@univpm.it

 

 
 

Ultimo aggiornamento: 23-03-2018

Seguici sui Social Network
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università Politecnica delle Marche P.zza Roma 22, 60121 Ancona - tel (+39) 071.220.1 - fax (+39) 071.220.3023 - e-mail info@univpm.it - P.I. 00382520427

Sito a cura del Centro Servizi Informatici