Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë për Universitin

 

Manuali i Cilësisë është dokumenti kryesor i Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë (SMC) të "Università Politecnica delle Marche" per te përshkruar aspektet e mëposhtme:

  • Kriteret e përgjithshme dhe udhëzimet e SMC;
  • Përgjegjësite brenda organizatës;
  • Politika e kualitetit të miratuar;
  • Struktura dhe përgjegjësitë e të gjitha proceseve që mund të ndikojnë në cilësinë e shërbimit të ofruar..

 

 
 
 
 
Per informacione kontaktoni:

Kualiteti i Sistemir

Tel: 071 220.2342
Fax: 071 220.2230
E-mail: presidio.qualita@univpm.it

 
 

Ultimo aggiornamento: 06-10-2015

Seguici sui Social Network
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università Politecnica delle Marche P.zza Roma 22, 60121 Ancona - tel (+39) 071.220.1 - fax (+39) 071.220.3023 - e-mail info@univpm.it - P.I. 00382520427

Sito a cura del Centro Servizi Informatici