Studentët me aftësi të kufizuara

 

"Università Politecnica delle Marche" ka krijuar nje departament te veçante qe perqendrohet ne mirepritjen, asistencen dhe integrimin e studenteve me aftesi te kufizuara te rregjistruar ne Universitet per te bere arsimimin e tyre me te arritshem.

Studentët me aftësi të kufizuara në kohën e regjistrimit janë të ftuar ti raportojne Sektetarise Studentore perkatese gjendjen e tyre duke shtuar ne praktiken administrative çertifikatat e duhura.

 

Sherbimi Didaktik, i cili ndodhet  ne Via Oberdan 12, Ankona, eshte ne dispozicion per çdo nevoje apo kerkese per ndihme te shprehura nga palet e interesuara.

 
Kujt ti drejtoheni:

 

 • Delegat i Rektorit per aftesite e kufizuara
  Rodolfo Santilocchi
  Reparti i Shkenca Bujqësore, të Ushqimit dhe të Mjedisit - D3A
  Via Brecce Bianche 10 - 60131 Ancona
  Tel. 071 220 4857
  E-mail: r.santilocchi@univpm.it