EMC-ERROR: Filtro errato:shpallje e konkursit = Doktoratura UNIVPM - Aktivitetet kërkimore Research Activities
Ricerca

Ricerca

 
Aktivitetet kërkimore

Faqet e në këtë seksion përshkruajnë projektet kërkimore të Universitetit të cilat janë të financuara nga autoritetet kombëtare dhe rajonale dhe nga Komisioni Evropian. Ka edhe faqet per kerkimet e PhD, rezultatet e vlerësimit 2001-2003, si dhe informacione mbi aktivitetet kërkimore të kryera nga Universiteti në bashkëpunim me ndërmarrjet dhe avantazhet për kompanitë e përfshira në këto projekte.

 
 
 
 
 

Për më shumë informacione kontaktoni:

 

Tel: 071-220-2234

E-mail: servizio.ricercadottorato@univpm.it