Kerkesat e Pershtatshmerise CNIPA

Kerkesat e Pershtatshmerise se Portalit

 
 CNIPA

Qendra Kombëtare për Teknologjinë e Informacionit në Administratën Publike (CNIPA) vepron në kuadër të Kryesisë së Këshillit për zbatimin e politikave të Ministrit për Inovacionin dhe Teknologjinë. Ajo unifikon në vetvete dy organizatave ekzistuese: Autoriteti për Teknologjinë e Informacionit në Administratën Publike (AIPA) dhe Qendra Teknike për R.U.P.A

Objektivi kryesor i CNIPA është të mbështesë administratën publike në mënyrë efektive për të përdorur teknologjinë informative për të përmirësuar cilësinë e shërbimit dhe për të zvogëluar shpenzimet administrative. Brenda CNIPA janë krijuar grupe te ndryshme punuese një nga te cilat merret me përgatitjen e faqeve te internetit dhe sidomos të qasjen e tyre ndaj informacionit, veçanërisht për të siguruar tejkalimin e pengesave teknologjike që tani limitojne kufizimet, sidomos njerëzit me aftësi të kufizuara, në përdorimin e shërbimeve online.

Për këtë arsye është krijuar nga vete CNIPA një procedurë që merret me shfaqjen e logos për të hyre në faqet e administratës publike pas kalimit te suksesshem te testimit nga Dekreti Ministror i 8 korrikut 2005

 

 

Portali i Universitit "Politecnica delle Marche" i eshte nënshtruar procedurës së verifikimit e cila ishte e suksesshme, kështu që tejkalon kerkesat e pershtatshmerise per sitin në bazë të nenit 8 të marsit 1 DPR 2005, n.75