Lista e Kontakteve

 

 

Kontaktet e dobishme të Universitetit:

 

 

  • Kontaktet për mbështetje arsimore, informacioneve për ERASMUS, studentët duhet t'i referohen dipartimentit të marrëdhënieve me jashtë  relazioni.esterne@univpm.it

 

 

  • Për informacione administrative,  regjistrimin on-line ne provime (vetëm nga Zona Private) , planet e studimit online, studentët duhet te referohet ekskluzivisht në:

              Sekretarine e Studenteve te Fakultetit te Bujqesise

              Sekretarine e Studenteve te Fakultetit te Ekonomise

              Sekretarine e Studenteve te Fakultetit te Inxhenierise

              Sekretarine e Studenteve te Fakultetit te Mjeksise dhe Kirurgjise

              Sekretarine e Studenteve te Fakultetit te Shkencave

 

  • Per problemet e rregjistrimit online shkruani ne opai@univpm.it duke treguar emrin tuaj, mbiemrin dhe perfundimisht numrin tuaj ame.
  • Për probleme teknike te lundrimit dhe vizualizimit te faqeve dhe informacione rreth siteve që nuk i përkasin në sitit qendror (jo www.univpm.it, por site të tilla si fakultetet apo departamentet), duke u referuar në adresën e-mail te siteve individuale, ose tek cesmi@univpm.it
  • Për probleme teknike te lundrimit, dhe vizualizimin e faqeve web te www.univpm.it, shkruani sia@univpm.it
  • Për probleme në lidhje me aksesin në rrjet, wi-fi ose shërbimit postar, kontaktoni në adresën e cesmi@univpm.it.
  • Për problemet e aksesit në burimet elektronike që janë pjesë e bibliotekës digjitale: Data-base, revistat elektronike ju lutem kontaktoni ne Library Service
  • Për informacion në lidhje me departamentet e universiteteve referohuni adresave te përmbajtura në faqen Departmentet