Sekretaritë Studentore

 

Sekretaria Studentore është përgjegjëse për të gjitha praktikat administrative dhe mësimore për sa i përket:

  • Karrierës shkollore, nga rregjistrimi deri tek proçedurat e diplomimit për studentët e të gjitha degëve të aktivizuara në Ankona dhe në qendrat e decentralizuara.
  • Provimet Shtetërore
  • Rregjistrimit në çdo dege


Studentët e rregjistruar në "Università Politecnica delle Marche" mund të hyjne ne Zonen Private:

  • Per te pare karrieren e tyre shkollore
  • Per te ndryshuar informacionet private (nr. telefonit, e-mail)
  • Per te prezantuar nje kurrikulum online
  • Per te prenotuar provimet
  • Per te mare Autoçertifikate per te llogaritur taksen e dyte ose per perjashtimin nga taksat
  • Per te pare kodet MAV: per borxhet qe i perkasin takses se pare dhe te dyte. Ne Zonen private gjendet dhe nje version i printueshem i modulit MAV qe mund te perdoret, ne rast se humbisni origjinalin, ne çdo banke (nuk lejohet perdorimi per pagimet ne Zyrat Postale).
  • Sherbimi i postes elektronike universitare per te gjtih studentet e rregjistruar. Studentet marrin njoftime zyrtare nga universiteti, ne menyre eskluzive, nepermejt kesaj adrese e-maili.


Sherbimi online per rregjistrimin ne internet mund te perdoret nga seksioni Studentet i website-it.

 

Ketu mund te gjeni kontaktet dhe oraret e te gjitha zyrave studentore te ndara sipas fakulteteve: