Stage

Stage

 

Në përkthim...

Lidhje të dobishme
 
 
 
Kontakte

Sherbimet Didaktik

via Oberdan, 12 - 60121 Ancona

Tel.  071 2202425

E-mail: didattica@univpm.it

 

 

Oraret

 

 

Informacion mbi praktikantëve në Fakultetin tuaj

Studentët / të diplomuarit të cilët dëshirojnë për të kryer një stazh duhet të kontaktojnë zyrat kompetente të Fakultetit:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirocini all'estero

Il tirocinio formativo e di orientamento è l'opportunità per gli studenti e laureati di svolgere  un periodo  di studio e lavoro all'estero.