Certifikata e Cilesise - ISO 9001:2008

 

"Universitetà Politecnica delle Marche" ishte universiteti i parë italian i cili mori Certifikimin e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë sipas standardeve ndërkombëtare UNI EN ISO 9001/2000. Ky certifikim perfshin pervec mësimdhenies së lëndeve në të gjitha Fakultetet / Departamentet, të gjitha proceset kryesore të kryera nga shërbimet mbështetëse administrative.

 

Në qershor të vitit 2010, "Universitetà Politecnica delle Marche ka marrë vërtetimin e axhornimit të Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë, sipas UNI EN ISO 9001/2008 për projektimin, shpërndarjen, menaxhimin e kurseve të studimit dhe dhenien e titujve me vlerat ligjore përkatëse të Fakultetit të Bujqësisë, Ekonomikut, Inxhinierise, Mjekësise dhe shkencave.

 

 
 
 
Per informacione kontaktoni:

Cilesia e Sistemit

Tel: 071 220.2342
Fax: 071 220.2230
E-mail: sistema.qualita@univpm.it

 
 

Ultimo aggiornamento: 06-10-2015

Seguici sui Social Network
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università Politecnica delle Marche P.zza Roma 22, 60121 Ancona - tel (+39) 071.220.1 - fax (+39) 071.220.3023 - e-mail info@univpm.it - P.I. 00382520427

Sito a cura del Centro Servizi Informatici