Diploma Bachelor dhe Diploma për Master Shkencor

Në këtë faqe janë radhitur Kurset e Diplomimit të UNIVPM.

 

Në qoftë se keni marrë Dëftesën e Pjekurisë ose keni një Diplomë Bachelor mund të konsultoni kurset e studimit ku mund të rregjistroheni

Kërkoni degën tuaj

 
 
 
 
Bujqësi

Diplomat Bachelor (3 vjet)

 

Shkencat dhe Teknologjia Bujqësore

Qendra: Ancona
Hyrja: E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Shkencat dhe Teknologjia Ushqimore

Qendra: Ancona
Hyrja: E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Shkencat Pyjore dhe Mjedisore

Qendra : Ancona
Hyrja: E lirë
Kategoria : D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

Diplomat e Specializimit (2- vjet)

 

Shkencat Bujqesore dhe të Territorit

Qendra : Ancona
Hyrja: E lirë
Kategoria : D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

 
Ekonomik

Diplomat Bachelor (3 vjet)

 

Ekonomi e Biznes

Qendra : Ancona
Hyrja: E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Shkencat Ekonomike dhe të Biznesit

Qendra: San Benedetto del Tronto
Hyrja: E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

Diplomat e Specializimit (2- vjet)

 

Ekonomi e Biznes Ndërkombëtarë

Qendra: Ancona
Hyrja: E lirë
Ordinamento: D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Ekonomi e Menaxhim

Qendra: Ancona
Hyrja: E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Organizimi dhe Menaxhimi i Shërbimeve Shoqërore

Qendra: Ancona
Hyrja: E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Shkenca Ekonomike dhe Financiare

Qendra: Ancona
Hyrja: E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

 
Inxhinieri

Diplomat Bachelor (3 vjet)

 

Inxhinieri Biomjeksore

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Inxhinieri Civile dhe Mjedisore

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Inxhinieri e Ndertimit

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Inxhinieri Elektronike

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Inxhinieri Menaxhim

Qendra: Fermo
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Inxhinieri Informatike dhe Automatizim Industrie

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Ingegneria Mekanike

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

Diplomat e Specializimit (2- vjet)

 

Inxhinieri Civile

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Inxhinieri e Ndertimit

Sede: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Inxhinieri Elektronike

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Inxhinieri Menaxhim

Qendra: Fermo
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Inxhinieri Informatike dhe Automatizim Industrie

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Inxhinieri Mekanike

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master shkencorë (2 -vjet)

Diplomat e Specializimit me një cikël të vetëm

 

Inxhinieri e Ndertimit- Arkitekture

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master Shkencorë me cikël te vetëm

 
Mjeksi dhe Kirurgji

Diplomat Bachelor (3 vjet)

 

Arsimim profesional

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Fizioterapi

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Igjene Dentare

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Infermieri

Qendra: Ancona - Fermo - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Ostetricia

Sede: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Teknikat e Parandalimit në Mjedisin dhe Vendin e Punës

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Teknikat e Laboratorit Biomjeksor

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Teknikat e Radiologjise Mjeksore per Imazhe dhe Radioterapi

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

Diplomat e Specializimit (2- vjet)

 

 Shkencat e Profesionit Shendetesor dhe Teknikat e Asistences

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoriao: D.M. 270/04
Tipologia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Infiermieri dhe Mami

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Shkencat Riabilituese te Profesioneve Shendetesore

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M.  270/04
Tipologia: Master shkencorë (2 -vjet)

Diplomat e Specializimit me nje cikel te vetem

 

Mjeksi dhe Kirurgji

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master Shkencorë me cikël te vetëm

 

Stomatologji dhe Protesa Dentare

Qendra: Ancona
Hyrja: e programuar në nivel kombëtarë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Master Shkencorë me cikël te vetëm

 
Shkencat Natyrore

Diplomat Bachelor (3 vjet)

 

Shkencat Biologjike

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

 

Shkenca Natyrore dhe Mbrojtja Civile

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologjia: Diplomë Bachelor (kohëzgjatja 3-vjet)

Diplomat e Specializimit (2- vjet)

 

Biologji molekulare e aplikuar

Qendra: Ancona
Hyrja: E lirë

Kategoria: D.M. 270/04
Tipologia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Biologji Detare

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologia: Master shkencorë (2 -vjet)

 

Qendrueshmëria Mjedisore dhe Mbrojtja Civile

Qendra: Ancona
Hyrja:E lirë
Kategoria: D.M. 270/04
Tipologia: Master shkencorë (2 -vjet)