Shkollat e doktoratures PhD

Shkollat e doktoraturës PhD kanë si qëllim të organizojnë dhe të menaxhojnë nivelin e 3 të arsimit të lartë nëpërmjet një qasje ndërdisiplinore për kërkime shkencore të cilat gjithashtu mund të përfitojnë nga mundësitë e ofruara nga ndërkombëtarizimit.

 

Kurset e doktoraturës të ofruara nga shkollat mund të mbulojnë ose një fushë shkencore ose disa disiplina të lidhura, duke përdorur metoda të ngjashme dhe standarde vlerësuese.

 
Shkollat e Doktoraturës 2014-2015
 
 
Shkollat e Doktoraturës nga 2012 deri në 2013
 
 
 
 

Ultimo aggiornamento: 06-10-2015

Seguici sui Social Network
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università Politecnica delle Marche P.zza Roma 22, 60121 Ancona - tel (+39) 071.220.1 - fax (+39) 071.220.3023 - e-mail info@univpm.it - P.I. 00382520427

Sito a cura del Centro Servizi Informatici