Shkollat e doktoratures PhD

Shkollat e doktoraturës PhD kanë si qëllim të organizojnë dhe të menaxhojnë nivelin e 3 të arsimit të lartë nëpërmjet një qasje ndërdisiplinore për kërkime shkencore të cilat gjithashtu mund të përfitojnë nga mundësitë e ofruara nga ndërkombëtarizimit.

 

Kurset e doktoraturës të ofruara nga shkollat mund të mbulojnë ose një fushë shkencore ose disa disiplina të lidhura, duke përdorur metoda të ngjashme dhe standarde vlerësuese.

 
Shkollat e Doktoraturës 2014-2015
 
Shkollat e Doktoraturës nga 2012 deri në 2013